Priemyselná rastlina sorghum

Cirok (Sorghum vulgare) je jednoročná  rastlina z čeľade lipnicovitých (Roaseae), ktorá je klasifikovaná do prosovitých zrn a obsahuje asi 20 druhov. Niektoré z týchto druhov sa pestujú pre ľudskú spotrebu, a niektoré na pastvinách pre dobytok. Po výhľade sa podobá kukurici. Rozdiel sa javí pri plode lebo kukurica má plod vytvorený na pieste a ciroková rastlina vytvára metličku s plodmi, ktorá je najdôležitejšia pre výrobu metly.

Cirok má veľkú schopnosť prispôsobovania sa rôznym teplotám, dĺžky dňa, svetlosným podmienkám a rôznym druhom pôde. Je tropická tráva, ktorá rastie predovšetkým v polosuchých régiách sveta, najmä v Afrike, v Indii a iných častiach Ázii.

 

Pestovanie ciroku

Cirok ktorý používame v našej výrobe pestuje sa vo Vojvodine. Cirok má zvláštne požiadavky ktoré súvisia s  oblasťou kde sa pestuje. Veľkou výzvou pri výbere konkrétneho miesta predstavuje jeho veľká potreba za teplotou pôdy. Požadovaná teplota pôdy pre klíčenie sa pohybuje medzi 12 a 14 ° C. Take vysoké temperatúry pôdy sa v tomto regióne vyskytuju spravidla na konci apríla a začiatkom mája. Najväčší rast rastlín sa dosahuje pri teplotách vzduchu  27 ° C až 32 ° C.

Počas vegetačného obdobia ciroku rastlina je suchá a nehnutelná, ale akonáhle sa zväčší vlhkosť pôdy rastlina začne naďalej rásť. Po tejto vlastnosti sa cirok rozlišuje od rastlinnych kultúr ktoré môžu počas súšnych období pretrpieť nenapraviteľné poškodenie alebo urýchlené dozrievanie.

Použitie ciroku v priemysle

Cirok je jednoročná rastlina. Okrem vo výžive, používa sa aj ako seno a pre ekstrakciu škrobu, alkoholu a glukózy. Okrem tychto existujú rôzne použitia tejto rastliny npr. ako rastlina pre dostávanie cukru, ako stavebný materiál, ako bezlepková potravina, v priemysle etanolu a bioplynu, kde sa spracúva celá rastlina. V potravinárskom priemysle je zrno ciroku základom pre sirupi, kaše (bezlepková potravina), chlieb a pivo z ciroku. Pivo z ciroku je rozšírené v Afrike a v Amerike. Vzhľadom že obsahuje veľké množstvo tanína, pivo má veľmi horkú chuť. Z ciroku sa vyrábaju aj iné alkoholické nápoje ako víno alebo pálenka.

V Afrike, Indii a Ázii táto rastlina hrá dôležitú úlohu v ľudskej výžive. Na celom svete Sorghum je piata najdôležitejšia kultúra vo výrobe potravín po pšenici, kukurici, ryže a jačmeňi. Pestuje sa hlavne medzi 40 stupňov severne a 40 stupňov južne od rovníka.