Postup výroby cirokovej metly

Pre výrobu kvalitnej sírkovej metle potrebujeme kvalitný, starostlivo vybraný cirok, a kvalitné drevené rúčky. Kvalitu naších dreveních rúčiek potvrdzuje FSC™ certifikát ktorý naša spoločnosť „Eco brooms“ získala. V našej výrobe používame suché cirokové metličky a rúčky z tvrdého, kvalitného dreva.

Dĺžka cirokovej metličky viac ako 60 cm so slamou vynikajúcej jemnosti je výnimočnou surovinou pre metlarsky priemysel. Pre finálne obrábanie metlárského ciroku ako aj pre výrobu samej metly, vyžaduje sa ľudská zručnosť. Sekanie ciroku sa taktiež ešte stále vykonáva manuálne. Po vyschnutí ciroku na samotnom poli, musí sa zhromaždiť na kopy, viazať do zväzkov a skladať na stohy. Tu sa príbeh iba začína.

Triedenie ciroku

Na počiatku výroby musíme najprv roztriediť cirokový materiál do niekoľkých tried. Triedy sú určené dĺžkou metličky, jeho jemnosťou  a farbou. Keď ukončíme s triedením ciroku môžeme začať s výrobou metly. Tento proces prebieha v našej továrni ručne.

Navíjanie metly

Po triedení pokračuje krútenie metly. Krútenie metly je taktiež manuálna práca. Cirok sa namotáva na drevenú rúčku fiksovanú na mašinu ktorá ju okrúca. Drôtom zaťahujeme cirok a keď je práca zakončená, pripevníme drôt s klincom. Tento proces sa vykonáva ručne.

Šitie metly

Po krútení ciroku pokračujeme so šitím metly. Pre šitie používame niť ktorú je možné recyklovať. Po šití nasleduje upravovanie vrchola metly zarovnávaním čiže skracovaním.

Balenie metly

Keď sú metly zarovnané, nasleduje balenie metiel. Pri balení zvyčajne skladáme desať metiel do jedného zväzku. V závislosti od priania a potrieb zákazníkov, zväzky sa môžu líšiť v počte metiel a v spôsobe balenia  (zväzky v sieti, v krabícách, na paletách, atď.).