Fabrika sirkove metle „Eco brooms“

Fabrika sirkove metle „Eco brooms“ je osnovana 2011. godine, kao naslednica porodičnog zanata i porodične tradicije duge preko 40 godina. Prenosi se već decenijama s kolena na koleno, počevši od dede, koji je ovaj zanat započeo za vreme svog radnog veka, preko oca, koji je preneo umeće izrade sirkove metle na sina. Pored proizvodnje sirkovih metli, bavimo se i proizvodnjom drvenih drški.

Kapaciteti fabrike

Fabrika sirkove metle „Eco brooms“ na dnevnom nivou proizvede oko 1.600 do 1.700 komada sirkove metle, a na mesečnom nivou 30.000-40.000 komada sirkove metle. Količina proizvedenih metli zavisi od potreba i želja kupaca, od modela metle, ali i od načina izrade određenog tipa metle. Za izradu sirkovih metli u našoj fabrici koristimo sirak koji je domaće proizvodnje, sa naših plodnih vojvođanskih polja. Po kvalitetetu sirka nalazimo se među prva četiri mesta u svetu. Po količini ukupne proizvodnje sirkove metle, naša zemlja je jedan od najvećih proizvođača sirkovih metli na svetu, posle Meksika, Sjedinjenih Američkih Država i Šri Lanke.

Takođe nudimo i prodaju drvenih drški sa FSC certifikatom.

Poslovni partneri

Kao rastuća firma, sa već proverenim i iskusnim majstorima svog zanata, možemo se pohvaliti podužim spiskom poslovnih partnera u mnogim zemljama Evropske unije, kao što su Italija, Francuska, Belgija, Nemačka, Austrija, Slovačka, Slovenija, Češka, Poljska, Mađarska, Španija, Grčka, Velika Britanija, i prekookeanskom saradnjom sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Ekološki proizvod

Naše sirkove metle, pored toga što čiste okolinu i čine svakodnevicu čistijom, ne zagađuju ni kada više nisu za upotrebu. One su biorazgradive. Metla se može rastaviti tako što odvojimo sirak od drvene drške. Ova dva materijala možemo iskoristiti za biomasu ili kompost. Ekseri i metalna žica se mogu reciklirani u fabrikama namenjenim za te svrhe.