Metla cez dejiny

Vývoj metly cez históriu je zaujímavý príbeh. Vo svojej pôvodnej podobe sa metla vôbec nepodobala na metlu aku poznáme dnes. Nebola vyrobená z ciroku ale z halúz alebo z nejakej buriny. V stredoveku ľudia verili, že sú metly dopravný prostriedok pre bosorky. Aj keď metly boli najviac poviazané so ženami, prvé údaje o letení na metle z roku 1453 hovoria že vodič bol muž Guillaume Edelin. Samozrejme, táto udalosť nebola nikdy dokázaná.

Dá sa povedať že až do roku 1797 metly vyzerali presne tak, ako ich poznáme z rozprávok, mýtov a folklóru. Vetvy zviazané dovedna o jednu hrubšiu a dlhšiu haluz ktorá slúžila ako rúčka. Pre tento model sa používa termín Besom broom. Tento druh metla sa udržal dovtedy pokým americký farmár Levi Dickenson neurobil prvú cirokovú metlu pre svoju ženu. Ten prvý model nevyzeral ako metly dnes, bol objemnejší, ručne šitý, guľatý ale, čo je najdôležitejšie, bol zhotovený z ciroku. Dickensonova žena sa pochválila svojim susedom a tak sa vytvorila potreba pre výrobu sírkovéj metle a jej rozvoj.

V roku 1810 bolo prvýkrát použitá drevená rúčka. Cirok sa pripevňoval na rúčku tak že sa vyvrtala diera na pri konci do ktorej sa kládol drevený klinec ktory dovedna s motúzom viazal cirokovú hlavu metle s drevenou rúčkou. Rovny a plochý tvar metle (názyvi: Bessom, usph broom, corn broom, whisk broom), aký aj dnes poznáme, sa prvý krát začal vyrábať v americkej spoločnosti United Society of Believers pod menom „The Shakers“. Oni taktiež po prvý krát použili kovový drôt pri výrobe metiel. So začiatkom devätnásteho storočia začína sa aj použitie strojov pri výrobe metly.

Metly sa až do polovice 20. storočia vyrábali z prírodných materiálov: drevené rúčky valcovitého tvaru a kužeľovitá spodná časť z tenkých konároch vresu, ciroku, brezy a podobných rastlín, s ktorými sa zmetali smeti.

V dnešnom čase sa metly vyrábaju za pomoci strojov poháňaných elektrinou, ale je predsa nevyhnutný ľudský faktor a výroba metiel je ešte vždy výhradne manuálna práca a remeslo ktore pretrváva aj pri výrobe metiel v našom podniku.

Ciroková metla

Ciroková metla je pracovný nástroj na čistenie rôznych povrchov a priestorov, najčastejšie podlahy. Jej použitie závisí od modelu, dĺžky ciroku, gramáži, dĺžky a hrúbky (priemeru) drevenéj rúčky. Pre výrobu kvalitnej metly vyžaduje sa kvalitná príprava a spracovanie surovín. Materiály pre výrobu metiel sú: cirok (Sorghum vulgare), drevená rúčka, motúz, drôt a klince.

Metla naša každodenná

 Hlas ľudu

Vstupným podujatím tohtoročných v poradí 52. Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci bola nekaždodenná vernisáž etnografickej výstavy Česť našej metle, ktorú aktivistky Spolku petrovských žien pripravili a prezentovali na nádvorí spolkových miestností na Námestí slobody. V nedeľný podvečer 28. júla vernisáž prilákala početných divákov, tak z domova, ako aj zo zahraničia. Členkám spolku sa na výstave podarilo názorne ozrejmiť tunajšiu tradičnú priemyselnú rastlinu – cirok... Hlas ľudu