Industrijska biljka sirak

Sirak (Shorgum vulgare) je jednogodišnja biljka iz familije trava (Roaseae), koja se svrstava u prosolike žitarice i obuhvata oko 20 vrsta. Neke od ovih vrsta se uzgajaju kao žitarice radi ishrane ljudi, a pojedine na pašnjacima radi ispaše stoke. Po izgledu sirak liči na kukuruz. Međutim, sirak ne formira klip, već metlicu koja je najbitnija za izradu sirkove metle.

Sirak poseduje veliku sposobnost prilagođavanja na različite temperature, dužinu dana i uslove svetlosti, i zemljišta. Tropska je trava, koja uglavnom raste u regijama sa semiaridnom klimom, naročito u Africi, Indiji i Aziji. 

 

Uzgajanje sirka

Sirak koji koristimo za izradu sirkovih metli uzgajan je u Vojvodini. Sirak postavlja posebne zahteve vezane za područje gde se obavlja proizvodnja. Veliki izazov pri izboru lokaliteta posebno predstavlja velika potreba za toplotom. Potrebne temperature zemljišta za klijanje i nicanje kreću se između 12 i 14 °C. Tako visoke temperature po pravilu se postižu tek krajem aprila i početkom maja. Najveći rast biljaka postiže se pri temperaturama od 27 do 32 °C.

Za vreme vegetacije sirak dospeva skoro u „sušnu ukočenost“, ali čim ponovo dođe do vlage u zemljištu, može dalje da raste. Po tome se sirak suštinski razlikuje od kultura koje u sušnim periodima dožive nepopravljive štete ili ubrzano sazrevanje. 

Upotreba sirka u industriji

Sirak je jednogodišnja biljka. Osim u ishrani, sirak se koristi za dobijanje skroba, alkohola, glukoze, i kao seno. Osim toga, postoje različite mogućnosti upotrebe sirka; npr. kao šećerna biljka, kao građevinski materijal, kao namirnica bez glutena, kao i u industriji etanola i biogasa, gde se prerađuje čitava biljka. U prehrambenoj industriji zrno sirka predstavlja osnovu za sirup, za kašu (sirak je vrsta žitarice bez glutena), za hleb i pivo od sirka. Pivo od sirka je široko rasprostranjeno u Africi i Americi. Zbog visokog sadržaja tanina, vrlo je gorkog ukusa. Od sirka se proizvode i druga alkoholna pića, kao što su vino ili rakija.

U Africi, Indiji i Aziji sirak za zrno ima važnu ulogu u ljudskoj ishrani. Širom sveta sirak predstavlja petu najvažniju kulturu u proizvodnji žitarica, nakon pšenice, kukuruza, pirinča i ječma. Sirak se uglavnom gaji između 40. stepena severno i 40. stepena južno od Ekvatora.