Galerija naših proizvoda

 

Sirkova metla 4x šivena

Sirkova metla 5x šivena

Sirkova metla 5x šivena „Kruška“

Sirkova metla 6x šivena

Sirkova metla 6x šivena spiralna krpa

Sirkova metla 8x šivena

Sirkova „auto metlica“ 2x šivena

01
02
03

Sirkova metla „Balkan“ 4x šivena

Sirkova metla dečija 3x šivena

Sirkova metla dečija crvena 3x šivena

02
01
02

Industrijska metla 5x šivena

Brezova metla

01
02

Bambusova metla

01
02