Proces proizvodnje sirkove metle

Da bismo dobili kvalitetno napravljenu sirkovu metlu, potreban nam je kvalitetan sirak, pažljivo biran, kao i kvalitetna drvena drška. Kvalitet drvenih drški potvrđuje i FSC sertifikat firme „Eco brooms“. Za izradu metli koriste se suve sirkove metlice (cvasti) i drške od čvrstog kvalitetnog drveta, kao što je slučaj i u našoj proizvodnji.

Dužina metlice od preko 60 cm i slama izuzetne finoće predstavljaju odličnu sirovinu za metlarsku industriju. Za finalnu obradu metlarskog sirka, kao i za izradu sirkovih metli, potrebna je ljudska ruka. Seča sirka se još uvek obavlja ručno. Nakon isušivanja sirka na poljima, on se skuplja, vezuje u snopove i stavlja na kamare. Tu je priča tek na početku.

Klasiranje sirka

Kada počinjemo sa proizvodnjom, najpre moramo metlarski sirak sortirati u više klasa. Klase su određene dužinom metlica, njihovom finoćom i bojom. Kada dobijemo određene klase sirka, možemo početi sa izradom metli. Ovaj proces se u našoj fabrici odvija ručno. 

Motanje metli

Po sortiranju na red dolazi motanje metli. Motanje metli pri izradi naše sirkove metle odvija se takođe ručno. Sirak se namotava na drvenu dršku koju okreće mašina. Sirak se zateže žicom i fiksira ekserom. Ovaj proces obavlja se isključivo ručno.

Šivenje metli

Posle namotavanja sirka sledi šivenje. Za šivenje metli koristimo konac koji se može reciklirati. Nakon šivenja dolazi obrada, a to je poravnavanje ili skraćivanje vrha metle.

Pakovanje metli

Kada se metle poravnaju, sledi finalno pakovanje metli. Pri pakovanju metli najčešće stavljamo deset metli u jedan bunt. U zavisnosti od želja i potreba kupaca, buntovi mogu varirati po broju metli i načinu pakovanja (buntovi u mrežicama, u kutijama, na paletama itd.)