Metla kroz istoriju

Razvoj metle kroz istoriju čuva jednu veoma zanimljivu priču. U njenom prvobitnom obliku ona uopšte nije ličila na metlu kakvu mi danas koristimo. Nije bila pravljena od sirka, već od granja ili trave. U srednjem veku ljudi su smatrali metlu prevoznim sredstvom za veštice. Uprkos velikoj povezanosti metle sa ženama, prve izjave o letu na metli datiraju iz 1453. godine, a vozač je bio muškarac Guillaume Edelin. Naravno, ovaj događaj nikada nije dokazan.

Možemo slobodno reći da je do 1797. godine metla izgledala upravo onako kako je poznajemo iz bajki, mitova i narodnih verovanja. Granje svezano u gomilu i drška od jedne deblje grane. Za ovakav model metle koristi se termin Besom broom. Ovakav oblik metla je zadržala sve dok američki farmer Levi Dickenson nije napravio prvu metlu od sirka za svoju ženu. Tada još uvek nije izgledala kao današnja metla, bila je kabastija, ručno šivena, okrugla i, što je najbitnije, bila je napravljena od sirka. Dickensonova žena se pohvalila svojim susedima i tako je nastala potreba za sirkovom metlom i njena evolucija.

Godine 1810. prvi put je korišćena drvena drška. Da bi sirak mogao da se pričvrsti za dršku, ona je morala da ima rupu, a sirak se pričvršćivao za dršku uz pomoć drvenog eksera i vezivanjem. Ravan i pljosnat oblik metle (nazivi: besompush broomcorn broomwhisk broom), kakav se zadržao do danas, pripisuje se američkom društvu United Society of Believers, zvanom „The Shakers“. Oni su prvi upotrebili žicu pri izradi sirkove metle. S početka devetnaestog veka počinje i upotreba mašina pri izradi sirkove metle.

Metle su se sve do polovine 20. veka pravile od prirodnih materijala: cilindrična drvena drška i stožasti donji deo sa uvezanim tankim grančicama vrijeska, sirka, breze i sličnih biljaka, kojim se melo smeće.

Danas se metle prave uz pomoć mašina za izradu sirkovih metli na električni pogon, ali najbitnije je da je izrada sirkove metle još uvek isključivo ručni zanat, kao što je to slučaj kod naše proizvodnje sirkove metle.

Sirkova metla

Sirkova metla je radni alat za čišćenje i spremanje raznih površina i prostora, najčešće podova. Njena primena zavisi od modela, dužine sirka, gramaže, dužine i debljine (dijametra) drvene drške. Za izradu kvalitetne sirkove metle potrebna je kvalitetna priprema i obrada repro-materijala. Materijali za izradu sirkove metle su: sirak (Sorghum vulgare), drvena drška, kanap, žica i ekser.