Sirkove metle

Većina naših modela sirkove metle može se upotrebljavati za čišćenje i otvorenih i zatvorenih površina, u zavisnosti od potreba. Izuzetak je industrijska metla, koja je namenjena za korišćenje u fabrikama. Postoje različite mogućnosti i varijante izrade, kao što su: bojenje drške, upotreba različitih boja konca za šivenje, redosled boja konca, mogućnost bušenja rupe na dršci, zatim razne varijante motanja žice na metli (spirala). Glava metle može biti dupla (model „Balkan“), može se ubaciti plastični deo sa navojem za dršku itd. Ono što je najvažnije je da uvek izlazimo u susret kupcima i njihovim potrebama i željama, a u skladu sa našim mogućnostima.

U zavisnosti od modela metle, dužina sirka varira od 30 do 40 cm. Dužina vidljivog dela drške varira od 12 cm (auto-metlica), 70 cm (dečija), pa do 90, 100 i 105 cm (standardni modeli, osim „Balkan“) Težina metle takođe može da varira, od 650-700 g, pa čak do 1.400-1.500 g, što isto zavisi od modela. Manje varijacije u težini kod metli istog modela javljuju zbog toga što su sve metle ručno rađene.

Posebni modeli

Neki modeli (dečija, auto-metlica) služe za čišćenje malih površina. Dečija metla prilagođena je, kako joj i naziv govori, deci. Može se koristiti u uzrastu od 2 godine, pa naviše. Poslužiće kao odlično pomagalo u razvoju koordinacije, pomoći će u stvaranju osećaja za timski rad, sticanju navika fizičke aktivnosti, kao i empatije prema prirodi (ekologiji), što je u današnje vreme i te kako važno za kvalitetan i zdrav život.

Za auto-metlicu je bitno spomenuti da prilikom čišćenja snega sa automobila ne oštetećuje boju.

4x šivena metla

 

5x šivena metla „Kruška“

 

8x šivena metla

 

2x šivena metla za automobil

 

4x šivena metla „Balkan“

 

 

4x šivena sa navojem za dršku

 

6x šivena metla

 

5x šivena industrijska metla

 

3x šivena dečija metla

 

Bambusova metla

 

5x šivena metla

 

6x šivena metla sa krpom

 

5x šivena industrijska sa navojem

 

3x šivena dečija sa crvenim šavom

 

Brezova metla